header-image.jpg

Bodemenergie

Advies bij planontwikkeling implementatie bodemenergie.

Advies bij open en gesloten bodemenergiesystemen.

Bodemenergieplannen, optimaal gebruik omdergrond.

Interferentiegebieden in gemeentelijke verordening.

Juridische verankering in facet bestemmingsplan.

Advies systeem-en installatietechniek

 

 

Geothermie

Projectbegeleiding