header-image.jpg

Klimaat en grondwater

Klimaatverandering & grondwater in de stad

De verantwoordelijkheden voor het beheer van grondwater in de stad is na een paar dagen met flinke regen vaak een hot-issue.

Wat brengt het veranderende klimaat? Risico's en overlast door extreme buien, extreme droogte en hitte.  Wat is het effect op grondwaterpeil en kwaliteit door het van het rioolstelsel afkoppelen van regenwater?  
Overstromingen door enorme piekafvoeren. Hoe gaan we om met meer verhard oppervlak? Op wat voor slimme wijze bergen we het water in de openbare ruimte? Voldoende vragen, kansen  & ontwikkelingen op dit aspect in stedelijk gebied.

Juridische kaders? De waterwet die sinds 2008 van kracht is biedt betere kaders maar neemt "an sich" de overlast niet weg. Er moet iets gebeuren en dat is een enorme opgave. Echter hoe en wat we gaan doen inm stedelijk gebied wordt niet helder uit de de Klimaatopgave, deltaplan, klimaatadaptatie ... 

Taken en plichten van overheid...en wat is de rol van de burger of eigenaren van een perceel. Communicatie tussen partijen.. Wie trekt de kar? Buurtinitiatieven.

Wij denken mee, adviseren, organiseren en managen. Technisch, juridisch, procedureel en beleidsmatig.