Climate change ?

Klimaatadaptatie en grondwaterbeheer

Stedelijk grondwaterbeheer

Het toekomstig klimaat wordt extremer:  extreme buien,  extreme droogte.
Kan grondwaterbeheer het effect van deze extremen temperen? 
Is er voldoende ruimte voor stedelijk grondwaterbeheer?

Het veranderende klimaat treft iedereen. Omgaan met verandering
treft hierdoor zowel het private als overheids domein.
De klimaatopgave is voor iedereen. 

Van Someren Bodem en Water denkt mee, adviseert, organiseert en verbindt.