header-image.jpg

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Het veranderende klimaat brengt vooral meer extremen: Overlast door extreme buien,  overlast door extreme droogte, overlast door hitte.

Wat zijn de prioriteiten bij deze opgave? Accepteren we water op straat?
Moeten bewoners hun tuin onttegelen?  Hoe houden we het water langer vast?
Wij houden ons bezig met de laatste ontwikkelingen op gebied van Klimaatadaptatie. 

Klimaatopgave, Deltaplan, Deltaprogramma, Klimaatadaptatie-agenda... 
Iedereen is probleemhebber en overheden, bedrijfsleven en burgers moeten de handen ineenslaan. 

Van Someren Bodem en Water denkt mee, adviseert, organiseert en verbindt.