header-image.jpg

Welkom

Welkom op de website van Bodem en Water. Deze site dient als uithangbord en is als een cyclisch proces: een continue ontwikkeling.     

Heeft u vragen over de diensten van Van Someren Bodem en Water? 
Pak de telefoon of mailbox en neem contact op met Marc van Someren.

 

Grondwater is overal...

Van Someren Bodem en Water adviseert overheden, ingenieursburo's, bedrijven, cooperaties en particulieren bij alle aspecten van de ondergrond. Van technisch, procedureel en juridisch advies tot beleidsontwikkeling en project management.

1999 - 2015 : 16 jaar expertise in stedelijk grondwater, klimaatadaptatie, ondergronds ruimtegebruik, bodemenergie, geohydrologische modelstudies, gebiedsgericht grondwaterbeheer, grondwaterwinning, stortplaatsen, juridische ondersteuning, bodemonderzoek en sanering, nazorg, afkoop, expert judging, bemalingen, second opinion, 3d bestemmen.

 

 

Actuele projecten

 

-visie duurzaam gebruik van de ondergrond

-duurzame ontwikkeling van stortplaatsen

-in-situ bodemsanering

-bodemenergie

-overlast grondwater in stedelijk gebied