header-image.jpg

Welkom

Welkom op onze website.
Deze site is continu in ontwikkeling.     

Mail of bel bij vragen of opmerkingen over de diensten van Bodem en Water:  

info@bodemenwater.nl   

0031-(0)6-29590008   

 

Met vriendelijke groet,

Marc van Someren.

 

De ondergrond is de basis

Bodem en Water staat voor ruim 18 jaar zelfstandige expertise:

Advies en management bij stedelijk grondwater, klimaatadaptatie, ondergronds ruimtegebruik, ondergronds bestemmen, bodemenergie, geothermie, energie-transitie,  geohydrologische modelstudies, gebiedsgericht grondwaterbeheer, grondwaterwinning, stortplaatsen, juridische ondersteuning, grondwatersanering, grondmechanica, nazorg, afkoop van saneringsverplichting, grondwater bemaling en BVP-aanbesteding.

Bodem en Water denkt mee, adviseert, organiseert en verbindt.

 

 

Actuele projecten

 

-Bijdrage ondergrond aan maatschappelijke opgaven

-Duurzame ontwikkeling stortplaatsen

-Omgevingsmanagement 

-Bodemenergie en Geothermie

-Klimaatadaptatie en stedelijk grondwaterbeheer

-Coastal erosion in County Kerry, Ireland