Bodem en Water denkt mee, adviseert, organiseert en verbindt.

Bodem en Water denkt mee, adviseert, organiseert en verbindt.

Van Someren Bodem en Water : 1999 - 2019

20 jaar advies en management:  

Bodemenergie
Bodemsanering
Geohydrologie
Geothermie
Klimaatadaptatie
Omgevingsmanagement
Ruimtelijke ordening


Bodem en Water denkt mee, adviseert, organiseert en verbindt...

Vragen over onze werkwijze?

Mail of bel bij vragen of opmerkingen over de diensten van Bodem en Water:

Stuur een mail