Bodem en Water denkt mee, adviseert, organiseert en verbindt.

Bodem en Water denkt mee, adviseert, organiseert en verbindt.

De ondergrond is de basis

Bodem en Water staat voor ruim 18 jaar zelfstandige expertise:

Advies en management bij stedelijk grondwater, klimaatadaptatie, ondergronds ruimtegebruik, ondergronds bestemmen, bodemenergie, geothermie, energie-transitie, geohydrologische modelstudies, gebiedsgericht grondwaterbeheer, grondwaterwinning, stortplaatsen, juridische ondersteuning, grondwatersanering, grondmechanica, nazorg, afkoop van saneringsverplichting, grondwater bemaling en BVP-aanbesteding.

Bodem en Water denkt mee, adviseert, organiseert en verbindt.

Vragen over onze werkwijze?

Mail of bel bij vragen of opmerkingen over de diensten van Bodem en Water:

Stuur een mail