Grondwater is de basis

Geohydrologisch advies en expert opinion

Systeem analyses en modelstudies:

Bodemsanering - Pump and treat en biologische saneringen

Grondwaterbemaling

Geohydrologische  beheerssystemen ( Stortlocaties - IBC) 

Open Bodemenergie systemen (WKO, OBES)

Stedelijke grondwater (Klimaatadaptatie, Gebiedsontwikkeling) 

Meer weten? Neem contact op.