Grondwater

"Grondwater als basis voor de leefomgeving" 


Onzichtbaar maar onmisbaar voor een gezonde leefomgeving  
Bron voor natuur, landbouw, drinkwater, warmte en koude opslag 

Bodem en Water Consultancy:
Grondwaterbeheer in stedelijk gebied 
Grondwaterstroming onder stortplaatsen 
Grondwateronttrekkingen en WKO 
Grondwatermodellering  en systeemanalyse 


Vragen over onze werkwijze?

Mail of bel bij vragen of opmerkingen over de diensten van Bodem en Water:

Stuur een mail