Geothermie

"Duurzame warmte uit de diepe ondergrond "


Geothermie = aardwarmte dieper dan 500 m 
Aardwarmte als bron voor warmtenetwerken in de stad 
Aardwarmte voor duurzame glastuinbouw  
Hoge en middelhoge temperatuur 

Bodem en Water Consultancy:
Expert vergunningverlening Mijnbouwwet 
Projectadvies
Kennisontwikkeling