Ondergrond

"Duurzaam gebruik van de ondergrond "

Efficient gebruik van de ondergrond geeft kansen voor een leefbare stad 
Betere benutting met instrumenten van de Omgevingswet
Aanpassen aan het natuurlijk systeem voor groen, infra, klimaatadaptatie en energietransitie?

Bodem en Water Consultancy:
Gebiedsontwikkeling op basis van de ondergrond en het natuurlijk systeem
Ruimtelijke ordening van de ondergrond
Omgevingsplan als nieuwe basis