Ondergronds ruimtegebruik

Gebruik van de ondergrond

Door de verstedelijking ontstaan steeds meer knelpunten in ruimtegebruik. Ook de ruimte in de ondergrond wordt dan schaars. Bepaald het gebruik de ondergrond de ontwikkeling van een leefbare stad? Hoe komen we in balans tussen groen, ecologie en beton/steen zonder hittestress en wateroverlast? Is de stad ambitieus met toepassing van bodemenergie? Zijn extra watergangen nodig? Genoeg facetten om na te denken over een efficiente indeling van de ondergrond. Een lange termijn visie op het gebruik van de ondergrond kan uitkomst bieden. Is een juridische verankering van het gebruik van de ondergrond nodig? Hoe een ondergronds bestemmingsplan te ontwikkelen? Wij adviseren, organiseren, managen en ondersteunen.