Bodemenergie

Bodemenergie en energietransitie

Bodemenergie wordt al 30 jaar toegepast 
Bij grotere panden maar ook als systeem voor een woning 
Constant warm in de winter en heerlijk koel in de zomer.
Individueel of collectief, het kan allemaal? 

Van Someren Bodem en Water adviseert bij:

-Gebiedsontwikkeling
-Vergunningverlening bodemenergie.
-Bodemenergie in het Omgevingsplan
-Ruimtelijke planvormen 

Van Someren Bodem en Water denkt mee, adviseert, organiseert en verbindt.