Bodemenergie

"Duurzame energie van eigen bodem"


Bodemenergie voor aardgasvrij wonen en werken 
Lokale opslag van warmte en koude  
Individueel of collectief systeem op lage temperatuur
Van groot kantoorpand tot kleine woning 

Bodem en Water Consultancy:

Beleidsontwikkeling 
Beoordeling effecten 
Gebiedsontwikkeling en het Omgevingsplan 
Individuele ontwikkelingen  


Vragen over onze werkwijze?

Mail of bel bij vragen of opmerkingen over de diensten van Bodem en Water:

Stuur een mail