header-image.jpg

Bodemenergie

Advies bij planontwikkeling implementatie bodemenergie

Advies bij open en gesloten bodemenergiesystemen

Melding en vergunningverlening bodemenegiesystemen

Bodemenergieplannen, optimaal gebruik omdergrond

Interferentiegebieden in gemeentelijke verordening

Juridische verankering in ondergronds bestemmingsplan

 

 

 

WKO en Geothermie

Projectbegeleiding en ondersteuning